PELASTUS
13. JUMALAN USKO

Jeesukseen sulautuminen Pyhän Hengen uudistavan työn kautta kytkee sinut Jumalan uskoon. Jumalan uskon olemus on tullut henkeesi uudestisyntymisessäsi. Siitä lähtien Pyhä Henki on ilmoittanut sinulle henkesi kautta Jumalan tahtoa ja suunnitelmia. Uudestisyntyneellä hengelläsi on kyky nähdä, kuulla ja ymmärtää Jumalan valtaherruutta. Sinun hengelläsi on yliluonnollinen kyky vastaanottaa Jumalan yliluonnollista ilmoitusta. Pyhä Henki sinun henkesi kanssa kasvattaa ja uudistaa sieluasi uskomaan henkesi kautta tulevaan Jumalan ilmoitukseen. Kun sinä toimit henkesi vaikuttaman Jumalan uskon mukaan myös sielussasi, sinä toimit Jumalan uskossa.

John 3:3: Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa / kuninkuutta / herruutta".

Sinun uudestisyntyneellä hengelläsi on kyky nähdä, kuulla ja ymmärtää Jumalan valtakuntaa / kuninkuutta / valtaherruutta. Hengelläsi on yliluonnollinen kyky vastaanottaa Jumalan yliluonnollista ilmestystä. Pyhä Henki sinun henkesi kanssa kasvattaa ja uudistaa sieluasi uskomaan Jumalan ilmestykseen hengessäsi - sekä toteuttamaan sitä. Kun sinä toimit hengessäsi vaikuttavan Jumalan uskon mukaan, sinä toimit Jumalan uskossa.

Jumalan usko määrittelee elämäsi Hänen valtakunnassaan. Jeesuksella oli Jumalan usko palvellessaan Voideltuna. Isällä on Hänen uskonsa Jeesukseen ja Hänen pelastukseensa sinun hyväksesi. Isällä on usko sinun elämääsi, vapautumiseesi, parantumiseesi, voiteluusi ja suhteeseesi Hänen adoptoituna poikana / tyttärenään Jeesuksen pelastuksen kautta. Kun sinä kytket sinapinsiemenen kokoisen uskosi Jumalan rajoittamattomaan uskoon ja toimit sen mukaan, sinä toimit Jumalan uskossa tässä maailmassa.

Matt. 17:20: Niin hän sanoi heille: "Teidän epäuskonne tähden; sillä totisesti minä sanon teille: jos teillä olisi uskoa sinapinsiemenenkään verran, niin te voisitte sanoa tälle vuorelle: 'Siirry täältä tuonne', ja se siirtyisi, eikä mikään olisi teille mahdotonta".

Tässä vaiheessa opetuslapset eivät vielä olleet uudestisyntyneet eikä heillä ollut vielä Jumalan uskoa hengessään. Mutta sinun uudestisyntyneessä hengessäsi vaikuttaa Jumalan usko. Tämän kautta sinä toimit Jumalan valtakunnassa. Sielussasi vaikuttaa luonnollinen usko, jota sinä tarvitset luonnollisessa ulottuvuudessa toimiaksesi. Elämässäsi sinä tarvitset molempia uskon lajeja.

Room. 7:21-23: Niin huomaan siis itsessäni, minä, joka tahdon hyvää tehdä, sen lain, että paha on minun vierelläni; sillä sisällisen ihmiseni puolesta minä ilolla yhdyn Jumalan lakiin, mutta jäsenissäni minä näen toisen lain, joka sotii minun mieleni lakia vastaan ja on johtamassa minua vangiksi synnin (=Jumalasta erossa elämisen) lakiin, joka minun jäsenissäni on.

Paavali yhtyi hengessään ja sielussaan Jumalan lakiin. Hän yhtyi Jumalan uskossa kaikkeen Jeesuksen ilmoitukseen, tahtoon, vaikutukseen ja suunnitelmiin. Lihan ruumiissa hän huomasi toisen lain, joka ei yhdy Jumalan lakiin. Lihan ruumis elää katoavaisuuden ja kuoleman lain alla. Jos hän antautuu luonnollisen lihansa kautta tuleville vaikutuksille, tämä antautuminen johtaisi hänet synnin ja kuoleman lain vangiksi.

Room. 8:2: Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista.

Uudestisyntymisessäsi Jeesus asetti sinun henkesi ”elämän Hengen lain alle”. Tämä tarkoittaa että henkesi on Jeesuksen pelastavan auktoriteetin alla. Elämän hengen laki toimii sinussa Pyhän Hengen voitelun kautta. Hengessäsi on Jumalan usko, jolla voit omistaa kaiken Jeesuksen pelastavan vaikutuksen ja suunnitelmaan elämääsi. Pyhä Henki vahvistaa henkeäsi ja uudistaa sielusi yhtymään Jumalan uskoon.

Room. 8:5-8: Sillä niillä, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli, mutta niillä, jotka elävät Hengen mukaan, on Hengen mieli. Sillä lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä ja rauha; sen tähden, että lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu Jumalan lain alle, eikä se voikaan. Jotka lihan vallassa ovat, ne eivät voi olla Jumalalle otolliset.

Hengessäsi vaikuttaa Jumalan usko, mutta sielussasi voi vaikuttaa ”toinen laki”, joka ei halua antautua ”elämän hengen lain alle”. Tämän vuoksi sinun tulee puhdistaa sielusi ”lihan mielestä”. Omaksu ja hyväksy kaikki Jeesuksen ja apostolien opetukset Jumalan valtakunnan totuuksista. Janoa ja antaudu jatkuvasti ja lisääntyvästi Pyhän Hengen tulessa upotettavaksi. Silloin ”Hengen mieli” nousee sinussa ja Jeesuksen parantava voitelu pääsee virtaamaan fyysiseen ruumiisesi.

Room. 8:9-11: Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan Hengen, jos kerran Jumalan Henki teissä asuu. Mutta jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole hänen omansa. Mutta jos Kristus on teissä, niin ruumis tosin on kuollut synnin tähden, mutta henki on elämä vanhurskauden tähden. Jos nyt hänen Henkensä, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, on eläväksitekevä myös teidän kuolevaiset ruumiinne Henkensä kautta, joka teissä asuu.

Sielusi on turmeltuneempi kuin aluksi ymmärsitkään. Kun Pyhä Henki alkaa opettaa sinulle Jumalan valtakunnan totuuksia, sinä huomaat kuinka vääristynyttä elämäsi oli silloin kun olit erossa Jumalasta. Pyhä Henki tähtää koko minuutesi ja elämäsi uudistamiseen. Hän vahvistaa sinun henkesi Jumalan rakkaudessa, Pyhän Hengen ilmestystiedossa ja Jumalan uskossa. Pyhä Henki liittää sinut Jeesuksen auktoriteettiin. Jumalan poikana / tyttärenä sinulla on oikeus ja tehtävä hallita Jeesuksen kanssa kaikkien alkeisvoimien ylitse tässä maailman ajassa – Pyhän Hengen voitelussa.

Room. 5:17: Sillä jos yhden ihmisen lankeemuksen tähden kuolema on hallinnut yhden kautta, niin paljoa enemmän ne, jotka vastaanottavat aktiivisesti Jumalan mielisuosion ja vanhurskauden lahjan runsauden, tulevat elämässä hallitsemaan yhden, Jeesuksen Kristuksen, kautta.

Jumalan mielisuosion ja vanhurskauden lahjan runsauden vastaanottaminen tarkoittaa muuttumista Jeesuksen Voidellun kuvan kaltaiseksi. Sinä olet yhdistynyt Jeesuksen ja Isän kanssa Jumalan uskon voimassa. Sinulla on yliluonnollinen yhteys ja vuorovaikutus Jumalan kanssa. Sinun henkesi ja sielusi ovat uudistuneet vastaanottamaan Jumalan ilmoitusta ja toimimaan sen mukaan.

Jumalan valtakunnan luonne on alati laajeneva, muuttuva ja kasvava. Luonnollinen näkyvä maailmankaikkeus laajenee käsittämätöntä vauhtia koko ajan, mutta sekin on vain vajavainen esikuva Jumalan valtakunnan laajentumisesta. Kun alat nähdä Jumalan valtakuntaan, sen valtakunnan loisto ja kirkkaus imee sinut kasvuun ja muutokseen, joka tempaa sinut lopulta irti luonnollisesta maailmasta.

Jumalan valtakunnassa ei ole mitään tarkoituksetonta tai hyödytöntä. Jumala voi ottaa käyttöönsä kaiken osaamisen ja kyvyt mitä sinulla on. Jumala voi myös antaa uutta osaamista ja uusia kykyjä oman kyvyttömyytesi tilalle! Jumala voi kääntää kaiken sinua kohdanneen pahan ja tuhovoiman palvelemaan Jumalan tarkoitusperiä ja tuomaan valtavia siunauksia kanssaihmisillesi. Sinun tarvitsee vain vapautua katkeruudesta ja kielteisyydestä ja antautua uuden luomuksen elämään Pyhän Hengen voimassa.

Anna Jumalan tehdä loppuun sydäntäsi muuttava ja elämääsi uudistava kasvatustyö. Älä kiiruhda Jumalan edelle. Valmistaudu ja lähde liikkeelle silloin kun Pyhä Henki kehottaa. Jumala kyllä tietää, koska sinun siipesi kantavat. Silloin Hän kiihottaa sinut lentoon kotkanpesästäsi. Varustaudu liitämään Jumalan suunnitelmassa. Kasva Isän rakkaudessa, uskon teoissa, Pyhän Hengen äänen kuulemisessa ja Jumalan valtakunnan ilmestyksessä.

PELASTUS