RUKOUSPALVELU
6. PALVELTAVAN KOHTAAMINEN VOITELUSSA

Jumalan kirkkauden virrassa palveleminen tarkoittaa sitä, että me rukouspalvelijoina uskomme täyden evankeliumin jokaisen ihmisen kohdalle. Emme anna minkään olosuhteen tai etsivän oman epäuskon horjuttaa uskoamme vaan uskomme lujasti sydämissämme ja puhumme uskon ja armon sanoja Jeesuksen yliluonnollisen läpimurtavasta voimasta jokaiselle.

Rukouspalvelutilanteessa on tärkeää kohdata etsivä ihminen katseyhteydellä. Monesti ihmiset ovat tottuneet panemaan silmänsä kiinni kun rukoillaan, mutta on hyvä jossain tilanteessa havahduttaa etsivä ja katsoa häntä silmiin ja puhua rakkauden, uskon ja armon sanoja, mutta lyhyesti. Jos palveltava rukoilee kielillä, pyydä häntä korrektisti lopettamaan kielillä puhumisen ja suuntautumaan vastaanottamaan suurempaa Pyhän Hengen kosketusta.

Jos saat ilmestyksen tai profetian sanan, niin välitä se tiivistetysti, yksinkertaisesti ja selkeästi. Kun lausut uskon sanoja etsivälle, älä jää selittämään enää mitään, vaan anna Jeesuksen todistaa nämä sanat etsivän sydämelle. Anna YKSINKERTAISTEN uskon sanojen jäädä "leijumaan" etsivän ylle ja hän saa niistä suuren siunauksen. Kysymyksessä ei ole sinun voimasi, vaan Jeesus itse ja Hänen voimansa!

Pyhä Henki haluaa rukouspalvelutilanteessa vahvistaa erityisesti niitä alueita, joita kokouksen aikana on ylistyksessä tai julistuksessa noussut esille. Rukoile yksinkertaisia ja suuria asioita uskon varmuudessa, esimerkiksi:

 • Tule Pyhä Henki!
 • Kosketa Pyhä Henki Isän rakkaudella
 • Lohduta ja vapauta kaikesta sydämen ahdistuksesta!
 • Olet Jumalan Isän rakastettu!
 • Tulkoon Sinun valtaherrautesi hänen elämäänsä!
 • Pyhä Henki, kirkasta hänelle Isän rakkaus syvemmin kuin koskaan ennen!
 • Uusi voitelu palvelutyöhösi!
 • Vapautukoot kaikki Pyhän Hengen lahjat ja kutsumus ja palveluvoitelu!
 • Väistyköön pimeys ja tulkoon valkeus Jeesuksen nimessä!
 • Anna Herra uusi pelastuksen ilo!
 • Anna hänelle viisauden ja ilmestyksen henki Jumalan tuntemisessa!
 • Lisää Sinun kirkkauttasi, Herra!
 • Jumalan rauha täyttäköön sinun sydämesi!
 • Jeesuksen nimessä uusi läpimurto

Rukouspalvelijan ei tule kiinnittää etsivän huomiota itseensä, vaan suunnata huomio Jeesukseen ja Hänen kosketukseensa. Jos rukouspalvelija saa liian voimakkaita manifestaatioita (tärinä, vapina, hoippuminen, nauru, äänet), se häiritsee etsivän suuntautumista Pyhän Hengen vastaanottamiseksi. Tällaisessa tapauksessa rukouspalvelijan tulee vetäytyä pois rukouspalvelutehtävästä ja keskittyä itse vastaanottamaan Pyhän Hengen voitelua. Fyysinen manifestaatio ei ole Pyhää Henkeä, vaan ainoastaan Hänen kosketuksensa seurausta!

Rukouspalvelija on koko palvelutilanteen ajan Pyhän Hengen kosketuksessa. Joskus voitelu "kimpoaa" rukouspalvelijan/kiinniottajan ylle, kun palveltava ei osaa itse ottaa sitä vastaan. Silloin on tärkeää säilyttää henkilökohtainen kosketus käsien kautta, jotta voitelu voi sitä kautta virrata etsivään. Harjaannuta itsesi kestämään Pyhän Hengen tulen virtaamista lävitsesi samalla kun palvelet toista.

Rukouspalvelutilanteessa etsivä avaa henkensä Jeesuksen kosketusta varten. Siinä tilanteessa on äärimmäisen välttämätöntä huolehtia siitä, ettei kukaan katsele, koskettele tai puhu palveltavalle tavalla, joka loukkaisi hänen henkilökohtaista arvokkuuttaan tai intimiteettiään. Rukouspalvelijan tulee puhdistaa itsensä ja pyhittäytyä tehtäväänsä ennen palvelutilanteeseen astumista.

Kosketuksen tulee olla lämmintä, mutta pidättyväistä. Parasta on aloittaa ottamalla käsistä kiinni. Se vapauttaa muutenkin uskonnollisista maneereista. Kevyt kosketus otsaan tai olkapäälle luo turvallisuutta silloin, kun rukouspalvelija on hengellisesti puhdistautunut. Älä laske kättäsi toisen päälle, jos tunnet että sisimmässäsi on jotain vääryyden vaikutuksia. Silti voit rukoilla niitä asioita, joihin uskosi riittää.

Rukouspalvelutilanteessa voit kohdata mitä tahansa demoneja ja pimeyden vaikutuksia. Vahvista henkesi uskossa, rakkaudessa ja puhtaudessa niin, ettet anna minkään pimeyden vaikutuksen horjuttaa sinua pois vääriin ajatuksiin tai vaikutuksille alttiiksi. Jeesus suojelee sinua, kun turvaat Hänen verensä puhdistavaan voimaan nöyryydessä.

Jeesus kohtaa etsivää sen tähden, että tämä avaa sydämensä ja huutaa avuksi Herraa. Älä ota itsellesi mitään kunniaa siitä, mitä Herra itse tekee. Olet vain ansioton palvelija, joka voit siunata lähimmäistäsi omalla uskollasi ja Pyhän Hengen voitelullasi.

Usein Pyhän Hengen kosketusta etsivät rukoilevat kielillä, koska he ovat oppineet tämän ja kokevat sen turvallisena. Uuteen astumiseksi on yleensä tarvetta kehottaa luopumaan omasta mukavuusalueesta ja tekemään jotain uutta.

Syvemmän Pyhän Hengen kosketuksen saamiseksi on yleensä tarpeen pyytää palveltavaa vaan rentoutumaan ja odottamaan Jeesuksen kosketusta ilman uskonnollisia ponnisteluja. Jos Pyhä Henki kehottaa, rukoile vapautta suoritusvaatimuksista ja uskonnollisesta orjuudesta. Meillä on pääsy kaikkein pyhimpään vain Jeesuksen veren kautta, mikä on ARMOSTA!

Palvele Pyhän Hengen voitelussa

 • Rukouspalvelijan tulee oppia "seisomaan voitelussa". Se ei tarkoita, että hän vastustaisi Pyhää Henkeä, vaan sitä, että on oppinut vastaanottamaan Pyhää Henkeä ja avaamaan henkensä niin, että lihan vastustus on loppunut ja sitä myötä jotkut manifestaatiot myös.

 • Kun palvelet, odota rauhassa ja uskossa kun Pyhä Henki toimii. Toisilla ihmisillä on hitaampi vastaanottovalmius kuin toisilla, mutta jokainen esille tullut saa kosketuksen Jeesukselta. Älä hössötä, vaan rauhoita myös lähimmäisesi!

 • Sinun ei tule esittää mitään omia taitojasi tai mieltymyksiäsi, vaan johda palveltava Pyhän Hengen pilven kosketukseen. Vetäydy taustalle ja anna Pyhän Hengen toimia.

 • Erityisiin ongelmiin ja vapauttamistehtäviin tarvitaan toinen tilanne ja siihen varustetut ihmiset. Tuo tällaiset tilanteet kokouksesta vastaavan tietoon ja jatka palveluasi sen uskon ja voitelun mukaan, mikä siinä hetkessä vaikuttaa.

 • Älä kontrolloi, palvele väkisin tai pakota asioita! Jos Pyhä Henki ei tee mitään, rentoudu ja muista, että Pyhällä Hengellä on aina lukemattomia yliluonnollisia mahdollisuuksia kohdata ihminen.

Pyhä Henki voi antaa sinulle tiedon sanan tai ilmestyksen, jonka viisas esille tuominen voi murtaa syviä Pyhän Hengen vastaanottamista vastustavia esteitä. Harjoita itsesi toimimaan Pyhän Hengen johdatuksessa ja anna Hänelle ja palveltavalle aikaa toimia kaikessa rauhassa. Jos et lainkaan tiedä, kuinka rukoilla jonkun puolesta, anna jonkun toisen ryhmän jäsenen ottaa tämä henkilö hoitoonsa ja mene sinä eteenpäin.

RUKOUSPALVELU